• Domalewski Advisory

PRAŽSKÉ KANCELÁŘE: DEVELOPMENT MÍŘÍ DO NETRADIČNÍCH LOKALIT

Updated: Feb 18, 2020V tomto článku realitní odborníci pouzkazují na trend developmentu a redevelopmentu komerčních prostor v ne příliš obvyklých administrativních lokalitách (poznámka: těmi tradičními a rozvinutějšími je Praha 1,4,5,8). Je tomu z důvodu klesajících možností pro administrativní výstavbu v těchto oblastech, a proto se kancelářský trh začíná obracet na lokalitu Prahy 9, 2, 10, atd - přesně jak je psáno v tomto článku. naše společnost se zabývá zastupováním nájemců a naším úkolem je mimo jiné vyjednávat nájemní podmínky pro naše klienty. Můj tajný favorit pro příštích pár let je Praha 9, která má potenciál v podobě transformace brownfieldů na "cool" residenční a komerční prostory. Navíc za dobrých nájemních podmínek, protože do této oblasti je firmy zapotřebí motivovat i po finanční stránce.


http://www.stavebni-forum.cz/cs/prazske-kancelare-development-miri-do-netradicnich-lokalit/

© 2020 Domalewski Advisory

Design by WEBSTYLE X