top of page

Coworking nebo klasická kancelář? Moderní pronájem kanceláří

Pokud Vás zajímá, co si naše společnost zabývající se zastupováním nájemců myslí o výhodách coworkingu a klasických kanceláří, přečtěte si níže nezkrácenou verzi našeho rozhovoru do časopisu Noviny&Novinky.

Domalewski Advisory - Novinky / News

NN: Smartphone a laptop s internetovým připojením jsou dnes podmínkou snad každého podnikání. Avšak odkud řídit svůj business? Model Home Office je sice oblíbený, ale zároveň skýtá mnoho nevýhod. Pronájem klasických kanceláří je na první pohled spojen s vysokými náklady. A tak se zdá, že přicházející nabídky Coworking center jsou tou správnou alternativou. Je tomu ale skutečně tak?


DA: To je dobrá poznámka, Danuše – na první pohled je tomu skutečně tak. Když se nájemce stěhuje do vlastních kanceláří, tak musí pořídit nábytek, vybudovat IT infrastrukturu, provést celou řadu stavebních úprav, a také se zpravidla někdo musí o chod kanceláře starat. Zejména vstupní náklady jsou v tomto případě vysoké a hovoří v neprospěch klasického pronájmu vůči coworkingovým prostorám, kde již máte všechno připraveného.

Nicméně jsme pro některé naše klienty připravovali řadu finančních modelů a porovnání nákladnosti klasických kanceláří vs. coworkingům. Mohu tak potvrdit, že v případě dlouhodobého nájmu je finančně vždy výhodnější pronájem vlastních kanceláří. Pronájem coworkingu vyjde zpravidla na několikanásobek klasického nájmu, ale na druhou stránku je v tom už zahrnuto vše – pronájem hotových kanceláří, využívání recepce, zasedaček i poplatky za služby. A hlavně žádné starosti. Po zohlednění všech nákladů u obou alternativ při pětiletém nájmu zaplatí nájemce zhruba 2,5x vice při pronájmu prostor v coworkingu oproti klasickým kancelářím.


NN: Jakou roli hraje z Vašeho pohledu stále rostoucí počet Coworking center?


DA: Zatím se dynamicky rozvíjí v Praze – už je zde více než 20 provozovatelů a také začínám vnímat sílící poptávku po kancelářích ze strany provozovatelů Coworkingu v Brně, kde je nyní 12 různě velkých center. Coworking využívají hlavně start-upy nebo malé poradenské firmy o několika lidech, bez ambice progresivnějšího růstu. Nebo naopak progresivně rostoucí firmy, které neví, na kolika zaměstnancích budou za rok, a nechtějí se nikde dlouhodobě vázat. V neposlední řadě coworking ale využívají i zavedené velké firmy, které do coworkingu umísťují např. marketing a PR nebo řeší potřebu další expanze firmy do doby, než naleznou nové sídlo.


NN: Berlín je třetím největším městem Coworkingových center na světě. Ze 150 založených center jich dnes funguje 100. Přičemž 9 z 10 Coworkingů si objekt pouze pronajímají, skuteční investoři zde téměř zastoupeni nejsou. Průměrná doba pronájmu je necelých 6 let; za tu dobu se má ukázat, zda provozovatelská firma přežije. V současné době 71 % z nich plánuje expanzi, 28 % je v minusu, 41% na nule. Jak odhadujete vývoj v Praze a Česku?


DA: V Česku je Coworking záležitostí posledních tří let. Jsme v kontaktu se všemi významnějšími provozovateli Coworkingů, takže víme, že se nově vznikající centra daří dobře zaplňovat. Domnívám se, že skutečnou zatěžkávací zkouškou bude ale případná ekonomická krize, kdy se firmy budou snažit redukovat náklady, a pro řadu z nich bude odchod z coworkingu jedním z řešení. Ale jak říkám, zatím je třeba tomuto fenoménu dát pár let a uvidíme.


NN: 79 % procent uživatelů berlínských Coworkingů jsou jednotlivci. Ti oceňují flexibilitu, networking a mladého ducha. Snahou center je ale oslovit malé firmy do deseti zaměstnanců. Vidíte tento vývoj reálný?


DA: Osobně v tomto zaměření na nejmenší firmy vidím budoucnost coworkingu. V Praze může stát malá kancelář pro 4 osoby v Coworkingovém centru až 30.000 – 40.000 tisíc/ CZK měsíčně, zatímco pronájem klasické kanceláře může vyjít – samozřejmě dle polohy – na 10.000 – 20.000/ CZK měsíčně. Na druhou stranu ale coworking přináší výhody, které zmiňujete v předchozích otázkách, a hlavně nemusíte vůbec řešit chod kanceláře; v tomto směru jsou výhody coworkingu nesporné. Malé a startupové firmy potřebují svojí veškerou energii věnovat získávání klientů, nebo rozvíjení svých nápadů a pro první rok dva jejich existence je coworking ideálním řešením – moje firma se rozvíjela úplně stejným způsobem 😊


NN: Pronajmout si v Coworkingu stůl je rychlé a jednoduché. Jaké však existují alternativy pro střední a větší firmy? Výběr prostor, jeho vybavení a stěhování je v dnešní uspěchané době pro mnohé manažery noční můrou. Z tohoto důvodu často odkládají stěhování firmy, protože se hrozí času, který budou muset do celé akce investovat. Mám pocit, že heslo dneška je: zůstat ve stávajících kancelářích za každou cenu. Nebo se mýlím?


DA: Je to pravda – střední a větší firmy dnes většinou zůstávají ve stávajících prostorách a stěhují se jen v případě, že potřebují expandovat, konsolidovat nebo se přesunout do modernějších prostor. Vybrat kancelář, navrhnout design a uspořádání pracovišť, a vyjednat nájemní podmínky je časově náročné a je zapotřebí řešit tyto věci s dostatečným časovým předstihem – zpravidla rok, až dva před expirací nájmu (záleží na velikosti firmy). Je to práce na poloviční úvazek, pokud na to firma nominuje svého zaměstnance, který to celé dostane na starost. Proto je zapotřebí mít na to dostatek času.

90 zobrazení

Comentários


bottom of page